برای دریافت شارژ مستقیم همراه اول، شماره موبایل اعتباری خود را وارد و سپس شارژ مورد نظر را انتخاب کنیدشماره موبایل وارد شده معتبر نمی‌باشد

لطفا در ورود شماره موبایل خود دقت کنید.